Bindkracht10.nlAmbulant Kinderwerk
Ambulant Kinderwerk
We verbinderen activiteiten op school aan kinderen in de wijk
foto van een moeder die naast haar kleine dochter op de fiets rent

De school in de wijk

Het ambulant kinderwerkers leggen contacten met kinderen tot 12 jaar op straat en in de buurt. Ze signaleren de wensen, behoeften en talenten van kinderen. Ze werken veel samen met collega-kinder/jongerenwerkers en met de school en andere samenwerkingspartners. Ze stimuleren de doorstroming van kinderen naar vrije tijdsbesteding en het regulier kinder- en jongerenwerk. Ze adviseren ouders/opvoeders en ondersteunt hen bij vragen. Ook bedenken ze vernieuwende projecten en activiteiten op maat in de wijk en op school.

 

Veelgestelde vragen

'Met een beetje hulp van vrienden'

- Farzana | Opvoeden en opgroeien 0-12
foto van een vrouw met haar zoontje op haar arm
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Wees altijd op de hoogte van het nieuws van Bindkracht10