Bindkracht10.nlAmbulant Kinderwerk
Ambulant Kinderwerk
We verbinderen activiteitenop school aan kinderen in de wijk
foto van taalles
https://bindkracht10.nl/app/uploads/2019/08/Gastheren01.jpg

De school in de wijk

Het ambulant kinderwerkers leggen contacten met kinderen tot 12 jaar op straat en in de buurt. Ze signaleren de wensen, behoeften en talenten van kinderen. Ze werken veel samen met collega-kinder/jongerenwerkers en met de school en andere samenwerkingspartners. Ze stimuleren de doorstroming van kinderen naar vrije tijdsbesteding en het regulier kinder- en jongerenwerk. Ze adviseren ouders/opvoeders en ondersteunt hen bij vragen. Ook bedenken ze vernieuwende projecten en activiteiten op maat in de wijk en op school.

 

Veelgestelde vragen

Ik hoor na al die jaren eindelijk weer ergens bij

- Veronique | hulp bij geldzaken
Foto van een vrouw in een park
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Wees altijd op de hoogte van het nieuws van Bindkracht10