Bindkracht10.nl3e jaars, hbo, StageCombinatie stage Opbouwwerk & Stip
Combinatie stage Opbouwwerk & Stip
Het gaat om een combinatie stage Opbouwwerk & Stip (Stadsdeel Nijmegen Noord)
mobiele keuken in zuid bij de uitreiking van de buurtprijs

Het sociale domein is volop in beweging. De transities, de sociale wijkteams, de Stip’s, de uitnodiging aan bewoners tot meer participatie en eigen verantwoordelijkheid, inclusie van mensen met beperkingen, de instroom van vluchtelingen en de reacties daarop – medewerkers van welzijn en zorg staan voor de uitdaging zich daartoe te verhouden en hun werk daarin verder te ontwikkelen.

De kanteling en de methodische vernieuwingen die daarvoor nodig zijn, zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle partijen in het sociale domein. Dat gaat niet vanzelf, er zijn investeringen nodig om de sociale wijkteams, de Stips, het wijkmanagement en het opbouwwerk in Nijmegen voldoende toe te rusten om hun taken effectief uit te kunnen voeren.
Opbouwwerkers zijn binnen dit turbulente sociale domein werkzaam en richten zich op het versterken van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners (0e-lijns welzijnswerk), dit doen ze samen met verschillende partners in de wijk en bovenal de bewoners. De Stip is een eerste aanspreekpunt voor de bewoners waar ze informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen bij hun vraag.

Nijmegen-Noord is het jongste stadsdeel van Nijmegen. Er wordt nog volop gebouwd en de wijk is nog in ontwikkeling. In deze wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Ongeveer 1/3 van de inwoners van Noord bestaat uit jongeren tussen de 0 en de 23 jaar. Momenteel wonen er ongeveer 20.000 mensen in Noord en dat aantal zal de komende tijd toenemen. Omdat Nijmegen-Noord een nieuwe wijk is geeft dit veel mogelijkheden en een eigen dynamiek.

Jij
Dit ga je doen

‘Je ondersteund de opbouwwerker en de Stip bij het initiëren, verbinden en ondersteunen van bewoners en activiteiten. Daarbij werk je samen met bewoners en professionals uit de wijk.
Binnen deze stageplaats is het mogelijk om ook een combinatie te maken met het jongerenwerk en de Stip.

Bv. Wijksafari voor bewoners, bewonersactiviteiten ondersteunen, bewoners helpen met hun vraag tijdens dat de Stip open is, bijwonen van het overleg van de wijkraad, Veelhoekoverleg met andere expertises over de stadsdeelagenda van Noord, het matchen van vrijwilligers en bezoekers met de vraag van (informele) wijkinitiatieven enz.

Wat we bieden

Een gezellige stageplek in een klein team, waar je alle ontwikkelingen van het werkveld mee krijgt. Je leert Bindkracht10 en de directe samenwerkingspartners kennen. Je werkt samen met collega’s om de leefbaarheid en collectieve signalen vorm te geven. Het is een prettige stageplek in een overzichtelijk stadsgebied met verschillende mogelijkheden, waarbij pionieren en buiten de kaders denken gewaardeerd wordt.

Meer weten?

Paul Reuling (opbouwwerker Nijmegen Noord)
Email: paul.reuling@bindkracht10.nl

Wat vragen wij?
  • 3e, jaars hbo
  • Social Work
  • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
  • Januari 2020 t/m december 2021

‘In overleg wordt bekeken hoe de opdrachten van school binnen ons huidige aanbod passen. Er is volop ruimte om jouw eigen talenten en interesses te gebruiken.
We zoeken naar iemand die:
• Affiniteit heeft met de doelgroep en het werk
• Sterk in zijn schoenen staat
• Zelfstandig is en initiatief toont.
• Bekend is met Welzijn Nieuwe Stijl
Flexibel inzetbaar is i.v.m. activiteiten in de avond en soms in de weekenden.
Aantal uren en werktijden: In overleg, maar minimaal 20 uur per week.

Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!