Bindkracht10.nl3e jaars, hbo, StageStage-Spel aan Huis Hatert & Activiteitenplein De Boemerang
Combinatie stage Spel aan Huis Hatert & Activiteitenplein De Boemerang
Het gaat om een combi stage van Spel aan Huis & Activititeitenplein De Boemerang (Stadsdeel Zuid, wijk Hatert)

Bindkracht10 is een welzijnsorganisatie in Nijmegen. We zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. We maken deel uit van de plek waar mensen wonen. Op straat, in de wijk, online of in de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn. Het gaat om een gecombineerde stage met taken gaat het om taken op het gebied van opvoedingsondersteuning en het activiteitenplein van de Brede School Hatert.

Spel aan huis (SAH)
Dit is een preventief programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 7 jaar.
Doel is het spel van het kind verbreden en verdiepen door middel van spelbegeleiding. Als stagiaire ga je zelfstandig aan de slag bij gezinnen thuis. Je zet ouders in hun kracht en biedt lichte opvoedingsondersteuning waar nodig. Vaak komen er tijdens een huisbezoek namelijk ook ontwikkel- en opvoedvragen aan bod, zoals bijv. taalstimulering, grenzen stellen of zindelijkheid.

Activiteitenplein de Boemerang
Activiteitenplein De Boemerang is een voorziening waar alle kinderen van 4 tot 13 jaar uit de wijk Hatert terecht kunnen voor naschoolse activiteiten. Ons team biedt een afwisselend aanbod waarin sociaal samen zijn en ontwikkelingsstimulering centraal staan. Dit doen we aan de hand van activiteiten die educatief, sportief, cultureel en/of sociaal-emotioneel uitdagen en stimuleren. Te denken valt aan knutselen, buiten spelen, kennismaking met natuur, gezond koken, samen bewegen etc. Kinderen krijgen activiteiten grotendeels middels themablokken aangeboden. De thema’s zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep.

Jij:

Voor deze stage zijn we op zoek naar iemand die:
• affiniteit heeft met ouders en kinderen
• een open houding heeft
• zelfstandig kan werken
• initiatief neemt
• creatief is
• leergierig is
• sterk in zijn/haar schoenen staat
• flexibel is

En ben jij op zoek naar een uitdaging met verschillende taken waarbij geen enkele dag hetzelfde is? Neem dan contact op en misschien ben jij wel diegene die wij zoeken?

Dit ga je doen

‘Taken bij Spel aan huis
• Deelname aan interne training over de methodiek van SAH.
• Samen met de agoog op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking.
• Wekelijks zelfstandig aan de slag bij meerdere gezinnen van Spel aan huis.
• Met spel aansluiten bij het niveau van het kind, en zorgt voor een passend aanbod.
• Terugkoppelen van signalen en rapporteren van voortgang van ontwikkelingen van kind/gezin.
• Per gezin een plan van aanpak (speelplan) maken gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer.
• Deelname aan intervisie van SAH en diverse overlegstructuren met partners in de wijk.
• Voorbereiden en uitvoeren van maandelijkse ouderbijeenkomsten voor ouders van SAH.

Taken bij Activiteitenplein
• Het (mede) bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leuke en leerzame activiteiten.
• Contact leggen met kinderen en ouders.
• Mede zorg dragen voor een positief pedagogisch klimaat.
• Deelnemen aan overleggen.
• Organiseren en assisteren bij incidentele en/of vakantie activiteiten.

Wat we bieden

  • Stagevergoeding €150
  • Werkplek in Hatert (Zuid)
Meer weten?

Marleen Megens (coördinator Spel aan Huis)
Email: Marleen.megens@bindkracht10.nl

Wat vragen wij?
  •  3e jaars /hbo
  • Pedagogiek, Social Work
  • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
  • September 2019 t/m juli 2020
    (andere ingang/einddatum mogelijk)
  • Ongeveer 8 uur per dag, maar we verwachten een flexibele houding. 32 uur per week. In overleg wordt een passend pakket samengesteld qua taken maar de weekindeling zal ongeveer als volgt worden: Maandag ochtend SAH / middag activiteitenplein Dinsdag hele dag activiteitenplein Woensdag ochtend SAH / middag activiteitenplein Donderdag hele dag SAH
Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!