Bindkracht10.nlVacature overzichtStage-Activiteitenplein Dukendonck en Meiboom & Spel aan Huis
Stage Activiteitenplein Dukendonck en Meiboom & Spel aan Huis
Het gaat om een gecombineerde stage op het Activiteitenplein van de Brede School de Dukendonck in de wijk Tolhuis en de Meiboom in de wijk Meijhorst (Stadsdeel Dukenburg) en Spel aan Huis in de stadsedelen Dukenburg en Lindenholt

Bied jij een omgeving waarin kinderen op een speelse manier iets leren?

Het Activiteitenplein (Meiboom en Dukendonck) is een plek in de wijk waar wij als team ontwikkelingsgerichte aanbieden (cognitief, creatief, sociaal- emotioneel, motorisch, sport) voor kinderen (4 tot 13) uit de wijk die zich voor aanmelden. Wij werken in thema-gerichte blokken en bieden een zo divers mogelijk aanbod, te denken valt aan: koken, muziek, spel, knutselen, ontdekken van natuur, iets goeds doen voor de wijk. De activiteiten voor de bovenbouw worden georganiseerd door een collega van het Jongerenwerk Dukenburg. Als Activiteitenplein werken wij samen met interne en externe partners: De brede school, Jongerenwerk Dukenburg, Opbouwwerker Dukenburg, de GGD, de KION, de Lindenberg, Sociaal Wijkteam en nog andere partners.

Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 7 jaar. Dit programma is door het NJI als effectief preventief programma beoordeeld. Het doel van Spel aan Huis is het spel van het kind verbreden en verdiepen door middel van spelbegeleiding. Als stagiaire ga je zelfstandig aan de slag bij gezinnen thuis. Je zet ouders in hun kracht en biedt lichte opvoedingsondersteuning waar nodig. Vaak komen er tijdens een huisbezoek namelijk ook ontwikkel- en opvoedingsvragen aan bod, zoals bijv. taalstimulering, grenzen stellen of zindelijkheid. Vanuit Spel aan Huis werken wij veel samen met interne/externe partners: de scholen (intern begeleiders en leerkrachten) de KION, de GGD (consultatiebureau), Integraal Vroeghulp, Kijk op Kleintjes, de VoorleesExpress, Home-Start, Financieel werk (Hulp bij Geldzaken), Intercultureel Consulenten, Sportontwikkeling van de Gemeente Nijmegen, de POH, het Sociaal Wijkteam en Sterker.

Jij:
 • hebt affiniteit met ouders en kinderen
 • hebt een open houding
 • kan zelfstandig werken
 • neemt initiatief
 • bent creatief & leergierig
 • staat sterk in je schoenen
 • bent flexibel
 • kunt samenwerken
 • bent leergierig

Als je vragen hebt over de vereiste opleiding, dan kun je met mij contact opnemen.

Dit ga je doen

Het Activiteitenplein:

 • Het (mede) bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leuke en leerzame activiteiten
 • Contact leggen met kinderen en ouders.
 • Mede zorg dragen voor een positief pedagogisch klimaat.
 • Deelnemen aan overleggen.
 • Organiseren en assisteren bij incidentele en/of vakantie activiteiten.
 • Samenwerken
 • Doelgericht werken

Spel aan Huis:

 • Deelname aan de 2-daagse interne training over de methodiek van SAH
 • Iedere maand intervisie bijwonen
 • Samen met de agoog op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking
 • Wekelijks zelfstandig aan de slag bij meerdere gezinnen van Spel aan huis
 • Met spel aansluiten bij het niveau van het kind, en zorgt voor een passend aanbod
 • Wekelijkse terugkoppeling van signalen en de voortgang en ontwikkelingen van kind/gezin en eventueel doorverwijzen indien nodig
 • Per gezin een plan van aanpak (speelplan) maken gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer
 • Diverse overlegstructuren met partners in de wijk bijwonen en contact met partners onderhouden
 • Voorbereiden en uitvoeren van periodieke ouderbijeenkomsten voor ouders van SAH
Wat we bieden

Een leuke afwisselende en leerzame stageplek waarbij je veel in contact staat met ouders en kinderen, zowel zelfstandig als in teamverband. Ook bieden wij jou de mogelijkheid om samen te werken met partners (intern en extern) uit de wijk en deelname aan verschillende overleggen. We bieden je de kans om bij verschillende werkvormen te kijken of hier kennis over op te doen. Daarnaast bieden we je een divers pakket en een leuke doelgroep die bestaat uit diverse culturen en achtergronden Creativiteit en eigen initiatief kun je binnen deze stage volop ontwikkelen. Er is voldoende ruimte en begeleiding om te werken aan jou (persoonlijke) stage- doelen. Ook is er de mogelijkheid tot super/intervisie en het leren van elkaar. Je krijgt 2 trainingsdagen vanuit Spel aan Huis en iedere maand intervisie met alle studenten die Spel aan Huis in Nijmegen uitvoeren. Daarnaast heb je ook nog een keer in de maand supervisie met je Spel aan Huis team uit Dukenburg/Lindenholt. Kortom een leuke, leerzame stage.

3e jaars hbo-stagiairs die 32 uur of meer stage lopen bieden we een stagevergoeding van €150 per maand.

Meer weten?

Iris van Veen (coördinator Activiteitenplein De Dukendonck en de Meiboom en coordinator Spel aan Huis in Lindenholt/Dukenburg)
Email: iris.vanveen@bindkracht10.nl

Wat vragen wij?
 • 3e jaars hbo
 • Pedagogiek, Social Work
 • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
 • September 2021 t/m juli 2022
  (andere ingang/einddatum mogelijk)
 • 32 uur per week
 • 9.30 – ong. 17.30 (afhankelijk van taken)
Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!