Bindkracht10.nlVacature overzichtStage Activiteitenplein het Octaaf
Stage Activiteitenplein Het Octaaf
Het gaat om een stage op het Activiteitenplein van de Brede School het Octaaf (per augustus Kindcentrum Toon) in de wijk Neerbosch-Oost (Stadsdeel Nieuw-West)

Activiteitenplein het Octaaf is een plek in Neerbosch-Oost waar kinderen uit de wijk terecht kunnen voor naschoolse activiteiten. Wij bieden kinderen op het Activiteitenplein via thema-gerichte blokken een afwisselend aanbod waar kinderen op een leuke en speelse manier iets van leren. De activiteiten zijn gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, sport, de creatieve ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Te denken valt aan knutselen, kennismaking met natuur, gezond koken, samen bewegen etc. Kinderen krijgen activiteiten grotendeels middels themablokken aangeboden. De thema’s zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep. De activiteiten zijn er voor kinderen van groep 1 tot en met groep 7.

Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 7 jaar. Doel hiervan is het spel van het kind verbreden en verdiepen door middel van spelbegeleiding. Als stagiaire ga je zelfstandig aan de slag bij gezinnen thuis. Je zet ouders in hun kracht en biedt lichte opvoedingsondersteuning waar nodig. Vaak komen er tijdens een huisbezoek namelijk ook ontwikkel- en opvoedvragen aan bod, zoals bijv. taalstimulering, grenzen stellen of zindelijkheid.

Met ingang van het nieuwe school jaar gaan we naar een nieuw schoolgebouw en een andere lesmethode. We zijn dan als Bindkracht10 onderdeel van het Kind Centrum Toon.
Dit brengt allerlei leuke en nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals het opzetten en uitvoeren van ouderbijeenkomsten nieuwe stijl.

Jij
 • hebt affiniteit met ouders en kinderen
 • hebt een open houding
 • kan zelfstandig werken
 • neemt initiatief
 • bent creatief & leergierig
 • staat sterk in je schoenen
 • bent flexibel
Dit ga je doen

Activiteitenplein:

 • Het (mede) bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leuke en leerzame activiteiten.
 • Contact leggen met kinderen en ouders.
 • Mede zorg dragen voor een positief pedagogisch klimaat.
 • Deelnemen aan overleggen.
 • Organiseren en assisteren bij incidentele en/of vakantie activiteiten.
 • Het begeleiden van vrijwilligers van het activiteiten plein

Spel aan Huis:

 • Deelname aan interne training over de methodiek van SAH.
 • Samen met de agoog op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking.
 • Wekelijks zelfstandig aan de slag bij meerdere gezinnen van Spel aan huis.
 • Met spel aansluiten bij het niveau van het kind, en zorgt voor een passend aanbod.
 • Terugkoppelen van signalen en rapporteren van voortgang van ontwikkelingen van kind/gezin.
 • Per gezin een plan van aanpak (speelplan) maken gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer.
 • Deelname aan intervisie van SAH en diverse overlegstructuren met partners in de wijk.
 • Voorbereiden en uitvoeren van maandelijkse ouderbijeenkomsten voor ouders van SAH.

Ouderbijeenkomsten

 • Het mee bedenken, voorbereiden en uitvoeren van thema bijeenkomsten
 • Contact leggen met ouders
 • Werving van ouders
Wat we bieden
 • Een leuke afwisselende en leerzame stageplek
 • Veel contact met ouders en kinderen, zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Creativiteit en eigen initiatief kun je binnen deze stage volop ontwikkelen.
 • Je krijgt te maken met gezinnen uit diverse culturen en achtergronden.
 • Er is voldoende ruimte en begeleiding om te werken aan jou (persoonlijke) stage- doelen.
 • Stagevergoeding van €150 per maand
 • Werkplek in Neerbosch-Oost
Meer weten?

Nicole Ortjens (opvoedondersteuner/coördinator spel aan huis)
Email: nicole.ortjens@bindkracht10.nl

Tel: 06-19136184 of 06-10011327

Wat vragen wij?
 • 3e jaars hbo
 • Social work of pedagogiek
 • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
 • Aug 2020 t/m juli 2021
 • 32 uur per week
 • Werktijden nader overeen te komen
Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!