Bindkracht10.nlVacature overzichtStage-opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering
Stage opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering
Dit betreft een stage binnen het programma opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in combinatie met taken voor het project VoorleesExpress
foto van een moeder en dochter die samen met een stagiaire van Spel aan Huis een spelletje doen

Vanuit Bindkracht10 hebben we een thuisaanbod in gezinnen, diverse programma’s waarbij stagiaires en vrijwilligers in de thuissituatie werken met ouders en kinderen aan de ontwikkeling. We zetten preventief in op gezinnen waar zaken niet vanzelf gaan d.m.v. taal, producten op taalstimulering en de verdere ontwikkeling daarvan, wat is er nodig, wat is de vraag, waar zijn hiaten? Je stage omvat taken op het gebied van opvoedingsondersteuning en productontwikkeling. Je komt veel bij mensen thuis, daarnaast organisatorische en coördinerende taken.

Jij:
 • hebt affiniteit met kinderen en ouders
 • hebt een open houding
 • staat sterk in je schoenen
 • hebt een portie lef, want je gaat (zelfstandig) naar gezinnen
 • bent: initiatiefrijk, zelfstandig, creatief, leergierig, flexibel
 • kunt tussen de regels door lezen en luisteren (vraag achter de vraag)
 • kunt signalen beluisteren en terugkoppelen
Dit ga je doen
 • wekelijks op huisbezoek bij diverse gezinnen
 • hier verzorg je een aanbod op het gebied van taal, ontwikkelingsstimulering, gericht op ouder en kind.
 • Dit zal maatwerk zijn per gezin.
 • Voor de Voorlees Express zul je een rol hebben in de algehele organisatie, coördinatie, aansluiten bij intakes met voorlezers en gezinnen.
 • Lezers in gezinnen introduceren en hen begeleiden bij vragen en signalen.
 • Trainingen verzorgen voor lezers etc, kortom, ondersteunen bij vragen op diverse terreinen.
Wat we bieden
 • Een leuke afwisselende en leerzame stageplaats waarbij je veel in contact staat met ouders en kinderen uit diverse culturen.
 • Je komt bij de gezinnen thuis wat leidt tot een diversiteit aan opbrengsten.
 • We hebben korte lijnen en een enthousiaste en gemotiveerde begeleider,
 • mogelijkheden om aan te sluiten bij relevante scholingen,
 • 3e jaars-stagiars komen in aanmerking voor een stagevergoeding van €150 p.m.
 • Werkplek op Castella, De Ruijterstraat 244

Intervisiebijeenkomsten etc. vinden met enige regelmaat in de avonduren plaats

Meer weten?

Anita Schiks (pedagoog, projectleider VoorleesExpress Nijmegen, Brede School coördinator De kleine wereld)
Email: anita.schiks@bindkracht10.nl

Wat vragen wij?
 • hbo, 3e jaar
 • Pedagogiek of PABO minor professioneel opvoeden
Tijd
 • 30 uren per week
 • Werktijden van 9.00 – 17.00u
 • Incidenteel in de avond
Reageren?
 • Stuur je brief + CV voor 15 juli 2020
 • Naar: anita.schiks@bindkracht10.nl
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!