Bindkracht10.nlVacature overzichtStage-Spel aan Huis en Activiteitenplein
Stage Spel aan Huis en Activiteitenplein
Het gaat om een gecombineerde stage met taken op het gebied van opvoedondersteuning die worden uitgevoerd binnen het project Spel aan Huis en het Activiteitenplein van de Brede School de Dukendonck in de wijk Tolhuis (Stadsdeel Dukenburg)
foto van een moeder en dochter die samen met een stagiaire van Spel aan Huis een spelletje doen

Bied jij een omgeving waarin kinderen op een speelse manier iets leren?

Activiteitenplein De Dukendonck is een plek in Tolhuis waar kinderen uit Tolhuis terecht kunnen voor naschoolse activiteiten. Wij bieden kinderen in de Speelleerkamer via thema-gerichte blokken een afwisselend aanbod waar kinderen op een leuke en speelse manier iets van leren. De activiteiten zijn gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, sport, de creatieve ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Te denken valt aan knutselen, kennismaking met natuur, gezond koken, samen bewegen etc. Kinderen krijgen activiteiten grotendeels middels themablokken aangeboden. De thema’s zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep. De activiteiten zijn er voor kinderen van groep 1 tot en met groep 6. Activiteiten voor groep 7 & 8 worden georganiseerd door een van de Jongerenwerkers uit Dukenburg.

Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 7 jaar. Doel hiervan is het spel van het kind verbreden en verdiepen door middel van spelbegeleiding. Als stagiaire ga je zelfstandig aan de slag bij gezinnen thuis. Je zet ouders in hun kracht en biedt lichte opvoedingsondersteuning waar nodig. Vaak komen er tijdens een huisbezoek namelijk ook ontwikkel- en opvoedvragen aan bod, zoals bijv. taalstimulering, grenzen stellen of zindelijkheid.

Jij:
 •  hebt affiniteit met ouders en kinderen
 •  hebt een open houding
 •  kan zelfstandig werken
 •  neemt initiatief
 •  bent creatief & leergierig
 •  staat sterk in je schoenen
 •  bent flexibel
Dit ga je doen

Activiteitenplein:

 •  Het (mede) bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leuke en leerzame activiteiten.
 •  Contact leggen met kinderen en ouders.
 •  Mede zorg dragen voor een positief pedagogisch klimaat.
 •  Deelnemen aan overleggen.
 •  Organiseren en assisteren bij incidentele en/of vakantie activiteiten.

Spel aan Huis:

 • Deelname aan interne training over de methodiek van SAH.
 • Samen met de agoog op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking.
 • Wekelijks zelfstandig aan de slag bij meerdere gezinnen van Spel aan huis.
 • Met spel aansluiten bij het niveau van het kind, en zorgt voor een passend aanbod.
 • Terugkoppelen van signalen en rapporteren van voortgang van ontwikkelingen van  kind/gezin.
 • Per gezin een plan van aanpak (speelplan) maken gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer.
 • Deelname aan intervisie van SAH en diverse overlegstructuren met partners in de wijk.
 • Voorbereiden en uitvoeren van maandelijkse ouderbijeenkomsten voor ouders van SAH.
Wat we bieden

Een leuke afwisselende en leerzame stageplek waarbij je veel in contact staat met ouders en kinderen, zowel zelfstandig als in teamverband. Creativiteit en eigen initiatief kun je binnen deze stage volop ontwikkelen. Je krijgt te maken met gezinnen uit diverse culturen en achtergronden. Er is voldoende ruimte en begeleiding om te werken aan jou (persoonlijke) stage- doelen.

 • Stagevergoeding €150
 • Werkplek in Tolhuis (Dukenburg)

Ten aanzien van stages hebben we een samenwerkingsverband met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Bij gelijke geschiktheid krijgen HAN-studenten daarom voorrang op studenten van andere hogescholen.

Meer weten?

Iris van Veen (coördinator Spel aan Huis Dukenburg)
Email: iris.vanveen@bindkracht10.nl

Wat vragen wij?
 • 3e en 4e jaars hbo
 • Pedagogiek, Social Work
 • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
 • Oktober 2019 t/m juli 2020
  (andere ingangsdatum mogelijk)
 • 32 uur per week (min. 3 dagen AP)
 • 8 uur per dag (flexibele houding verwacht)
Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!