Bindkracht10.nl3e jaars, hbo, StageStage-Spel aan Huis
Stage Spel aan Huis
Het gaat om een stage waarbij opvoedondersteuning aan huis wordt geboden middels de methodiek Spel Aan Huis.

Doel is het spel van het kind verbreden en verdiepen door middel van spelbegeleiding. Vaak komen er ook andere ontwikkel- en opvoedvragen aan bod, zoals taalstimulering, weerbaarheid en zindelijkheid. Als spelbegeleider ben je een rolmodel voor de ouder, die ook actief meedoet in het spel. De uitvoering is aan huis bij het gezin. Naast spelontwikkeling is ook maatschappelijke participatie en netwerkvergroting een belangrijk onderdeel binnen Spel aan huis. Je ondersteunt ouders dus op diverse vlakken.

Daarnaast organiseren we regelmatig ouderbijeenkomsten rondom verschillende thema’s, zoals bewegen en mediagebruik. Ook organiseren we ouder-kind activiteiten om de interactie te stimuleren. We werken samen met diverse partners, zoals scholen, logopedie en GGD.

Jij:
 • staat stevig in je schoenen
 • durft initiatief te nemen
 • kan goed zelfstandig werken
 • sluit aan bij het niveau van het kind en de ouder(s)
 • zorgt voor een passend aanbod

Je zorgt voor verslaglegging, observaties en een plan van aanpak gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer. Je bent verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling naar de agoog en de verwijzer.

Dit ga je doen

‘Je begint het jaar met een uitgebreide training van twee dagen over de methodiek Spel aan Huis. Als stagiair ga je samen met de agoog op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag binnen één of meerdere gezinnen van Spel aan huis. Binnen de gezinnen lever je maatwerk; je doet wat nodig is. Na een aantal weken schrijf je een plan van aanpak voor het gezin, met daarin begrijpelijke en haalbare doelen. De rest van het jaar werk je aan de uitvoering van de doelen en stel je bij waar nodig.

 • Je denkt mee over de vormgeving en invulling van de verschillende ouderbijeenkomsten. We bedenken passende werkvormen en activiteiten. In de loop van het jaar zul je zelf een ouderbijeenkomst uitvoeren.
 • Je denkt mee hoe ouders bereikt kunnen worden en hoe de werving eruit moet zien. Ook zijn er mogelijkheden tot het opzetten van nieuwe structurele of incidentele activiteiten voor ouders. Specifieke taken worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven.
 • Je neemt deel aan intervisie-bijeenkomsten en diverse overlegstructuren met partners intern en extern.
 • Desgewenst is een combinatie mogelijk met het meidenwerk (leeftijd 10-18 jaar), onderdeel van het jongerenwerk. Hierbij organiseer je leuke en leerzame activiteiten voor een meidengroep en onderhoud je individuele contacten met de meiden. Je ondersteunt en begeleidt ze waar nodig.
Wat we bieden
 • Je ontvangt als derdejaars stagiair (bij minimaal 30 uur stage) een vergoeding van €150,- per jaar.
 • Daarnaast kun je deelnemen aan diverse interne trainingen.
Meer weten?

Lieke Peeters (Jongerenwerker en coördinator en Spel aan Huis)
Email: lieke.peeters@bindkracht10.nl

Wat vragen wij?
 • hbo, 3e jaar
 • Pedagogiek of Social work
 • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
 • September 2020 t/m juli 2021
 • 30 uur per week
 • Werktijden in overleg.
Reageren?
 • Stuur je brief + CV voor 15 mei 2020
 • Naar: lieke.peeters@bindkracht10.nl
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!