Stage Stip-Noord en Opbouwwerk
Het gaat om een gecombineerde stage bij Stip Noord en het Opbouwwerk. De stage is onder voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen en mogelijkheden vanuit Bindkracht10.
Kaartje van de stad met het stadsdeel Noord uitgelicht

Het sociale domein is volop in beweging. De transities, de sociale wijkteams, de Stip’s, de uitnodiging aan bewoners tot meer participatie en eigen verantwoordelijkheid, inclusie van mensen met beperkingen, Sociaal Werkers staan voor de uitdaging zich daartoe te verhouden en hun werk daarin verder te ontwikkelen.

De kanteling, stelselherziening en de methodische vernieuwingen die nodig zijn om taken effectief uit te kunnen voeren, zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle partijen in het sociale domein. Dat gaat niet vanzelf dat gebeurt in samenspraak met diverse partners zoals de sociale wijkteams, de Stips, de gemeente, GGD en het opbouwwerk.
Opbouwwerkers zijn binnen dit turbulente sociale domein werkzaam en richten zich op het versterken van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners (0e-lijns welzijnswerk), dit doen ze samen met verschillende partners in de wijk en bovenal de bewoners.
De Stip is een eerste aanspreekpunt voor de bewoners waar ze informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen bij hun vraag. Waar nodig helpt de Stip of verwijst ze de bewoner door naar de juiste instantie.

Nijmegen-Noord is het jongste stadsdeel van Nijmegen. Er wordt nog volop gebouwd en de wijk is nog in ontwikkeling. In deze wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Ongeveer 1/3 van de inwoners van Noord bestaat uit jongeren tussen de 4 en de 18 jaar. Momenteel wonen er iets meer dan 20.000 mensen in Noord en dat aantal zal de komende tijd toenemen. Omdat Nijmegen-Noord een nieuwe wijk is geeft dit veel mogelijkheden en een eigen dynamiek.

Jij:

bent iemand die:

 • de welzijnstak van het Social Work wil leren.
 • flexibel kan omgaan met het werken op verschillende momenten, bv overdag, in de avonden en incidenteel in het weekend.
 • affiniteit met bewoners en vrijwilligers.
 • affiniteit met de werkzaamheden van de Stip en het opbouwwerk.
 • goed kan samenwerken maar ook zelfstandig is
Dit ga je doen

Het gaat om een gecombineerde stage van Stip- en opbouwwerk-werkzaamheden. Je ondersteunt de Stip en de opbouwwerker bij het initiëren, verbinden en ondersteunen van bewoners en activiteiten. Daarbij werk je samen met bewoners en professionals uit de wijk. Je draait mee met het Stip-spreekuur tijdens de openingstijden. Het is ook mogelijk om kennis te maken met het jongerenwerk.

In overleg wordt bekeken hoe de opdrachten van school binnen ons huidige aanbod passen. Er is volop ruimte om jouw eigen talenten en interesses te gebruiken.
We zoeken naar iemand die:

 • Affiniteit heeft met de doelgroep en het werk
 • Sterk in zijn schoenen staat
 • Zelfstandig is en initiatief toont
 • Bekend is met Welzijn Nieuwe Stijl
 • Flexibel inzetbaar is i.v.m. activiteiten in de avond.
Dit bieden wij
 • Een gezellige stageplek in een klein team, waar je alle ontwikkelingen van het werkveld mee krijgt.
 • Je leert Bindkracht10 en de directe samenwerkingspartners kennen.
 • Je werkt samen met collega’s om de leefbaarheid en collectieve signalen vorm te geven.
 • Het is een prettige stageplek in een overzichtelijk stadsdeel met verschillende mogelijkheden, waarbij pionieren en buiten de kaders denken gewaardeerd wordt en waar je het vak van Social Worker kan leren.
Meer weten?

Email: paul.reuling@bindkracht10.nl
Tel: 06-553329025

Wat vragen wij?
 • 2e jaars hbo
 • Social work
Tijd
 • Sep 2020 t/m aug 2021
 • 16 uur per week
 • Werktijden: in overleg
Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!