Bindkracht10.nlNieuwsDoorontwikkeling naar Integraal Kindcentrum Aquamarijn
Doorontwikkeling naar Integraal Kindcentrum Aquamarijn
KION, Conexus en Bindkracht10 tekenden een convenant om Kindcentrum Aquamarijn door te ontwikkelen naar een Integraal Kindcentrum.

Op donderdag 16 januari hebben de bestuurders; Hans Tromp van Conexus, Eddy Brunekreeft van KION en Rietje Compiet van BindKracht10, een convenant ondertekend waarbij de 3 belanghebbende partijen met elkaar een overeenkomst sluiten en gezamenlijk een doel stellen, namelijk een Integraal Kindcentrum (IKC). Bij de ondertekening van het convenant waren 3 kinderen van Kindcentrum Aquamarijn aanwezig die er voor zorgden dat dit op een feestelijke manier gebeurde. Een plechtig moment!

Door de herstructurering in de wijk, intensievere samenwerking tussen deze kernpartners en een vernieuwd inhoudelijk aanbod in ons Kindcentrum kan er een volgende stap worden gezet, de doorontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum (IKC). De kernpartners hebben samen 7 speerpunten opgesteld die de basis vormen van het beleid van het IKC. Deze speerpunten zijn:

  • Open van 7.00-19.00uur, 52 weken en één loket voor alle diensten t.b.v. 0-13 jarigen
  • Maatwerk voor ieder kind
  • Integrale kwaliteitsstructuur
  • Slim personeelsbeleid
  • Multifunctionaliteit van het gebouw
  • Verbinding met de wijk
  • ICT/E-learning.

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen het komende half jaar mee-brainstormen over een nog specifiekere invulling van deze speerpunten. Zo heeft iedereen binnen Aquamarijn een stem, een kernvoorwaarde voor deze intensieve samenwerking.

Nieuwsgierig naar de plannen voor IKC Aquamarijn? Bekijk dan het filmpje: