Oud-West
Stadsdeel Oud-West bestaat uit de wijken Wolfskuil en Biezen (met o.a. Waterkwartier)
foto van een bewoner en Stip-medewerker in gesprek
Kaartje van de stad met het stadsdeel Oud-West uitgelicht
https://bindkracht10.nl/app/uploads/2019/08/Gastheren03.jpg

Nimweegs hert

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in Oud-West. Er zijn woningen bijgekomen en oudere woningen werden gerenoveerd. Dit heeft al tot veel mooie dingen geleid, maar met zoveel nieuwe bewoners is het soms ook nog wel even wennen. Er is veel aandacht geweest om de wijk waar mogelijk groener te maken en er zijn ook steeds meer mogelijkheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten.

Waar we aan werken

We willen eenzaamheid tegen gaan door mensen elkaar vaker te laten ontmoeten. Door meer voorlichting willen we mensen helpen hun financiële problemen aan te pakken. Er is veel aandacht voor opvoeden zodat de volgende generatie het beter zal hebben.

 

Arrow Image Right Big
Arrow Image Right

Aandacht voor de wijk

Opbouwwerker Marianne: “Oud-West is een mooie wijk. Mensen zeggen waar het op staat en zijn bereid iets voor de ander te doen. Tegelijkertijd is er ook veel verandering. Hoe kunnen oude en nieuwe bewoners elkaar meer vinden? Dat soort vragen denk ik graag over mee”.