Bindkracht10.nlDiversiteit
Diversiteit
Projecten die mensen met verschillende achtergronden verbinden
foto van jongens aan het voetballen bij een flat
https://bindkracht10.nl/app/uploads/2019/08/buurtmaatjes-mr-goedele-monnens.jpg

Over diversiteit

Diversiteit gaat over kansen en mogelijkheden. Kan iedereen meedoen? Is er toegang? Zijn verschillen bespreekbaar en is er een open houding? Het gaat over culturele diversiteit, maar net zo goed over gender, seksuele diversiteit, jong of oud zijn of het hebben van een beperking.

Zo kan een het moeilijk zijn een cultuursensitieve aanpak helpen bij het contact te krijgen met een cliënt (patiënt, ouder, bewoner etc.). En ook sommige maatschappelijke problemen, zoals radicalisering en eerwraak, vragen om specifieke kennis. Bindkracht10 heeft diverse projecten en geeft trainingen en advies op maat.

Gezondheid

Onderzoek toont aan dat mensen met een laag opleidingsniveau vaker met gezondheidsproblemen kampen dan hoger opgeleiden. Voor laagopgeleiden met een niet westerse achtergrond geldt dat nog sterker. Samen met diverse partners zoals de GGD Gelderland Zuid en Pharos worden er diverse activiteiten uitgevoerd om de gezondheid van migranten- en vluchtelingen te verbeteren.

Quickscan cultuursensitief werken in de zorg

Mensen met een migratieachtergrond weten vaak niet goed de weg in het land van zorg. Ook is zorg die zij ontvangen vaak van slechtere kwaliteit. Driestroom, Bindkracht10 en de Radboud Universiteit hebben om zorginstellingen te ondersteunen een quickscan cultuursensitieve zorg ontwikkeld.

 

 

Adres en contact

De Wijkfabriek
Koninginnelaan 1
6542 ZH Nijmegen

Onze locaties

0 km

46 Locaties

Veelgestelde vragen

Meteen aan het werk

- Lala | Diversiteit
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws