Bindkracht10.nlOpbouwwerk
Opbouwwerk
Opbouwwerkers werken in de wijken van Nijmegen aan gemeenschappen die er toe doen. Hoe ze dit doen? Daarover lees je hieronder meer.
foto van twee mensen die praten aan de keukentafel
foto van twee buurtbewoners (een man en een vrouw) in gesprek
https://bindkracht10.nl/app/uploads/2019/08/soepie-doen.jpg

Opbouwwerk bij jou in de buurt

Opbouwwerkers begint, onderhoudt, begeleidt, faciliteert en ondersteunt activiteiten van bevolkingsgroepen die zich in collectief verband richten op verbetering van hun woon, werk en leefsituatie. De belangrijkste partners voor de opbouwwerker zijn de wijkbewoners. De opbouwwerker draagt bij aan een duurzaam netwerk in de wijk dat bewoners met minder draagkracht of een ondersteuningsvraag helpt actief te (blijven) participeren in de samenleving. De opbouwwerker initieert samen met wijkbewoners en in samenwerking met partners activiteiten en projecten waarin mensen met verschillende achtergronden en mogelijkheden met en elkaar in contact komen en uitgenodigd worden elkaar te versterken.

Bekijk hier een video van het opbouwwerk over een project in de Wolfskuil

0 km

55 Locaties

De laatste ontwikkelingen

Recept om te praten

- Ria | informatie, advies en ontmoeting
foto van Ria
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Wees altijd op de hoogte van het nieuws van Bindkracht10