Bindkracht10.nlVacature overzichtStage-Opvoedondersteuning Spel aan Huis
Stage Opvoedondersteuning Spel aan Huis
Het gaat om een stage opvoedondersteuning middels de methodiek Spel aan Huis

Bespreek jij straks opvoedvragen met ouders?

Wil je je graag verdiepen in de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 7 jaar? Wil je leren hoe je de (opvoed)vaardigheden van ouders kan versterken? Lijkt het je interessant om achter de voordeur te komen en (zelfstandig) aan de slag te gaan binnen een gezin? Solliciteer dan op een stage binnen opvoedondersteuning.

Binnen opvoedondersteuning werken we met de methode ‘spel aan huis’ om door middel van spel ouder en kind te ondersteunen bij hun hulpvraag. Hierbij gaat het onder meer om lichte opvoedvragen, taalontwikkeling, spelverdieping of maatschappelijke participatie.

Daarnaast verzorgen we ouderbijeenkomsten, thema-ochtenden en ouder-kind activiteiten. Een combinatiestage met onder meer het kinderwerk of het jongerenwerk is mogelijk, om zo meerdere facetten van het welzijnswerk te leren kennen.

Wat vragen we

Wij verwachten dat je een open, leergierige houding hebt. Je bent in staat om (in de loop van het jaar) zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Je kunt gerichte feedback vragen en geven, of neemt dit mee als leerdoel. Je bent zorgvuldig in je verslaglegging. Je bent flexibel en kan inspelen op veranderingen. Het heeft de voorkeur dat je de beschikking hebt over een fiets in Nijmegen.

Dit ga je doen

‘Je belangrijkste stagetaak is het bieden van opvoedondersteuning middels de methodiek ‘spel aan huis’. Kijk ook opwww.spelaanhuis.nl voor meer info. Je maakt uitgebreid kennis met de methodiek door middel van een interne training.

Als stagiair ga je samen met de agoog op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag binnen één of meerdere gezinnen van Spel aan huis. Je sluit aan bij het niveau van het kind, en zorgt voor een passend aanbod. Je zorgt voor verslaglegging, observaties en een plan van aanpak gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer. Je bent verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling naar de agoog en de verwijzer.

Daarnaast verzorg je, samen met je stagebegeleider, ouderbijeenkomsten, thema-ochtenden en ouder-kind activiteiten. Het doel is om ouders met elkaar in contact te brengen, van elkaar te laten leren en te informeren over thema’s die leven onder de doelgroep, zoals gezonde voeding, beweging en taalverwerving. Je denkt mee hoe ouders bereikt kunnen worden en hoe de werving eruit moet zien. Ook zijn er mogelijkheden tot het opzetten van nieuwe structurele of incidentele activiteiten voor ouders.

Je neemt deel aan intervisie-bijeenkomsten en diverse overlegstructuren met interne en externe partners in de wijk.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om je breder te verdiepen in het welzijnswerk. Het is mogelijk om een combi-stage te doen bij het kinderwerk of het jongerenwerk. Hierbij gaat het om de doelgroepen 4-12 jaar, en 12+. Specifieke taken worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven.

Wat we bieden

Ook tweedejaars mogen reageren. Derdejaars (minimaal 30u stage per week) ontvangen een stagevergoeding van €150 p.m.)

Meer weten?

Yvette Aggenbach: yvette.aggenbach@bindkracht10.nl / 06-83584550
Alyssa Tol: alyssa.tol@bindkracht10.nl / 06-82518539

Wat vragen wij?
  • 2e en 3e jaars hbo
  • Pedagogiek / Social Work
  • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
  • September 2021 t/m juli 2022
  • 32 uur per week
  • Werktijden in overleg
Reageren?

Praktijkbegeleiders

Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!