Bindkracht10.nl3e jaars, hbo, StageStage-papierwinkel
Stage Papierwinkel en briefadressen
De papierwinkel helpt mensen met een laag inkomen die (door omstandigheden) moeite hebben met het op orde houden van hun financiële huishouding. Als medewerker van de papierwinkel maak je in samenspraak met de cliënt de papieren in orde en houdt je de administratie bij. Waar nodig ondersteun je de cliënt bij het doen van aanvragen en houdt contact met de cliënt en betrokken organisaties. Mensen zonder woonadres hebben grote moeite om hun leven op orde te houden. Bij de afdeling briefadressen begeleiden we cliënten om hun leven weer op de rit te krijgen. Dit gebeurt in afstemming/samenwerking met andere betrokken organisaties.
foto van een bewoner en Stip-medewerker in gesprek

Mensen met een laag inkomen helpen?

Je werkt als coach bij de papierwinkel en briefadressen. Je richt je in deze stage op het verbeteren van met name de materiële situatie van mensen. Niet door het over te nemen, maar waar mogelijk door mensen te leren zelf hun problemen aan te pakken.

Jij

  • Bent stressbestendig
  • Wil je agogische kwaliteiten laten zien
  • Wil ook praktisch aan de slag

Wat we bieden

  • Werkbegeleiding op locatie
  • Diverse trainingen zoals materiële dienstverlening, agressietraining en presentietraining
  • Intervisie met andere stagiaires binnen de materiële dienstverlening
  • Een stagevergoeding van € 150,- bruto per maand

Wat ga je doen?

Psychosociale hulpverlening:
– Samenwerken in een team met verschillende disciplines/externe organisaties
– Ingenomen zaken (cliënten) vanuit de stip verder begeleiden en een hulpverleningsplan opstellen en uitvoeren.
– Briefadressen toewijzen en de gehele procedure met hulpverlening
– Materiële en immateriële hulpverlening.
– Zo nodig cliënten doorverwijzen

Concrete en informatie hulpverlening:
– Concrete dienstverlening zoals het invullen van formulieren
– Het voortraject van schuldhulpverlening
– Kennis van regel en wetgeving en dit kunnen overbrengen naar cliënten
– Sociale kaart voor sociaal en juridisch hulpverlening leren kennen en bijhouden.

Signaleren en preventie
– Tijdens de open inloop van de stip waar een diversiteit van problemen en vragen komen kan de student signalen opvangen en hier een actieplan in opzetten. Daarnaast kan de student een signaal oppakken vanuit het team materiële dienstverlening, wat bestaat uit de formulierenbrigade, de papierwinkel, briefadressen en schuldhulpverlening.

Casemanagement
– Waar mogelijk meelopen met een hulpverlener die casemanager is in een (complexe) hulpverleningssituatie
– Daar waar meerdere partijen hulp bieden aan een cliënt een overleg plannen met desbetreffende instanties.

Kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling
– Knelpunten binnen de organisatie vertalen in signaleringen
– Meedenken met het ontwikkelen van nieuwe projecten
– Een onderwerp zoeken/vinden dat te maken heeft met kwaliteit en beleid
– Waar mogelijk een actieplan opzetten voor je onderwerp

Algemene taken
– Meelopen met verschillende afdelingen binnen de materiële dienstverlening
– Dossiervoering en registratie
– Overleggen bijwonen
– In overleg kunnen er extra taken bijkomen

Reageren kan tot en met 20 januari 2020.

 

Waar vind je deze stage?
  • Dukenburg
  • Oud-West
Wat vragen wij?
  • Hbo Social Work (3e jaars)

 

Reageren?